Hans Heyerdahl (1857-1913) | Åsgårdstrand Hans Heyerdahl (1857-1913) – Åsgårdstrand
annonse

Åsgårdstrand

Oslofjordens perle

Hans Heyerdahl (1857-1913)

Hans Heyerdahl kom til Drammen 2 år gammel og vokste opp der.

Hans Heyerdahl utmerket seg som en teknisk meget dyktig kunstner. Ved Verdensutstillingen i Paris i 1878 fikk han gullmedalje for sitt arbeid Adam og Evas fordrivelse fra Paradiset.

Fra 1884 arbeidet Heyerdahl i Kristiania, og han oppholdt seg i perioden fra 1885 og frem til tiden rundt århundreskiftet i Åsgårdstrand hver sommer, der han hadde kontakt med den yngre Edvard Munch. Heyerdahl ble en viktig representant for realismen i norsk kunst, og utførte portretter (blant annet av Frits Thaulow (1885, finnes hos Nasjonalgalleriet) og Knut Hamsun) og landskaper, samt flere nordiske historiske motiver.

Fra århundreskiftet arbeidet Heyerdahl igjen i Paris, der han denne gang tilbragte 6-7 år. I denne perioden utførte han en rekke mollstemte vinterbilder påvirket av nordisk nyromantikk.

Heyerdahl ble 21. januar 1904 ridder av St. Olavs Orden «for fortjenstfuld kunstnerisk virksomhet».