Alf Amundsen (1886-1972) | Åsgårdstrand Alf Amundsen (1886-1972) – Åsgårdstrand
annonse

Åsgårdstrand

Oslofjordens perle

Alf Amundsen (1886-1972)

Foto tatt av Grethe Ekstø

Hjemstavnsmaleren i Åsgårdstrand.
I motsetning til Edvard Munch, Christian
Krohg og Hans Heyerdahl hører Alf
Amundsen ikke til de Åsgårdstrands-
kunstnerne som rager i norsk og internasjonal
kunsthistorie. Til gjengjeld er det knapt noen
annen som er blitt stedets egen maler i samme
grad som ham. Han bodde her gjennom det
meste av sitt lange liv, hentet sine motiver fra
det kjente og nære, og her fant bildene også sine kjøpere. Alf Amundsens
arbeider henger fremdeles i mangt et åsgardstrandshjem, og med sin
samvittighetsfulle gjengivelse av gater og hus i byen har han dokumentert
lokalhistorie på en måte vi har glede og nytte av i dag. Kanskje er han
undervurdert. Verd å merke seg er det i hvert fall at Amundsen som en av
ytterst få kunne påberope seg å være en slags elev av Edvard Munch, som
åpenbart så et talent i den unge gutten fra Asgården.

Av Sch

Les hele historien i Broen 2004