Christian Krohg (1852 – 1925) | Åsgårdstrand Christian Krohg (1852 – 1925) – Åsgårdstrand
annonse

Åsgårdstrand

Oslofjordens perle

Christian Krohg (1852 – 1925)

Krohg ble utdannet i Tyskland og arbeidet senere i Paris. Han valgte hovedsakelig motiver fra hverdagslivet, ofte fra sosialt svakere grupper i samfunnet.

I tiden fra 1882 begynner den lange rekken av norske los- og sjømannsbilder, der han med bred pensel, i en lys og kjølig koloritt og med overraskende avskjæringer og synsvinkler gir djervt realistiske skildringer av sjølivet.

Han var journalist i Verdens Gang fra 1890 – 1910, professor og direktør ved det norske Statens kunstakademi hvor bl.a. Edvard Munch var en av hans elever.

Christian Krohg tilbragte sommeren 1889 i Åsgårdstrand, hvor sønnen Per ble født 18. juni og døpt i Borre Kirke. Kjente malerier “I baljen” (lille Per blir badet), Om morgenen” og “Oda leser Verdens Gang” fra denne sommeren. Osgå sommeren 1891 ble tilbragt i Åsgårdstrand. Da var maleren Thoralf Holmboe med.

Selvportrett fra 1912: