Frits Thaulow (1847-1906) | Åsgårdstrand Frits Thaulow (1847-1906) – Åsgårdstrand
annonse

Åsgårdstrand

Oslofjordens perle

Frits Thaulow (1847-1906)

Frits Thaulow (egentlig Johan Fredrik, født 1847 i Christiania, død 5. november 1906) . Han er en av de internasjonalt mest kjente norske kunstnerne fra 1800-tallet.

Thaulow fikk sin utdannelse ved Kunstakademiet i København i 1870 -72, og i årene 1873-75 var han elev av Hans Gude i Karlsruhe. De følgende år oppholdt han seg for det meste i Paris og mottok her avgjørende inntrykk fra de franske impresjonistene.

I 1880 vendte Thaulow hjem som overbevist naturalist. Sammen med Christian Krohg og Erik Werenskiold ble han raskt en av lederne i de unge kunstnernes kamp for et rikere og romsligere norsk kunstmiljø. Thaulow var bl.a. med på å etablere den første Høstutstillingen i 1882.