Aasgaardstrand og omegn historielag | Åsgårdstrand Aasgaardstrand og omegn historielag – Åsgårdstrand
annonse

Åsgårdstrand

Oslofjordens perle

Aasgaardstrand og omegn historielag

Historielaget ble stiftet i år 2000 og er i dag en aktiv forening som blant annet arbeider med innsamling og digitalisering av bilder og film, utstillinger, oppbevaring av historisk materiale og produksjon av tidsskriftet Broen.

Lokalhistorien kan fortelle oss hvem vi er og hva som kjennetegner det stedet vi kommer fra. Historien skaper identitet og tilknytning. For de som er innflyttere til Åsgårdstrand gir lokalhistorien nødvendig kunnskap for å forstå de indre drivkrefter og de synlige og usynlige hendelser som definerer og forklarer stedets særpreg.Historielaget forsøker å hente fram alle disse hendelsene og sette de i en sammenheng, enten i form av bilder eller tekst.

Lagets fotogruppe har nedlagt mye arbeid med digitaliseringen av over fire tusen bilder med motiv fra og omkring Åsgårdstrand. Systematiseringen og bevaring av bildene gjør det mulig for oss alle å dele et rikt bildemateriale. Vi ser for oss at mange av bildene etter hvert vil bli tilgjengelig på en egen hjemmeside.

Nytt av året er at det er startet en filmgruppe, som vil samle, digitalisere og arkivere film. Etterhvert vil kryssklipping for å lage tema filmer komme på plass.

Historielagets stolthet og viktigste inntektskilde er tidsskriftet BROEN som kommer ut før jul hvert år. Til sammen er det skrevet ca.200 artikler. Det er blitt skrevet om alt fra gater og smetter, historier om hus og personer, hvalfangst, kunstnere fra Åsgårdstrand, Edvard Munch, seilskuter, konvoifart og lokale butikker.
Broen er blitt et samleobjekt for alle som har et nært forhold til Åsgårdstrand og for de som ønsker å vite mer om hvordan det var i vår fjerne og nære fortid. Historielaget ønsker både gamle og nye skribenter velkommen til å bidra til nye utgaver av Broen. Historielaget har i dag over 220 medlemmer.
Nåværende formann er Henning Lysell. Styret i historielaget har jevnlige møter i det gamle Rådhuset. Gjennom årene har historielaget arrangert mange medlemsmøter med foredragsholdere og turer til ulike historiske steder på Østlandet.

Styret 2021:

Årsberetning 2020

Styret

Leder Henning Lysell

Sekretær Rune Henningsen

Kasserer Yngve Seippel

Styremedlem Aase Helland Volle

 

Styremedlem Per Ove Tidemansen

Varamedlem Per-Christian Fett

Varamedlem Irene Jyrstad Høilund

Varamedlem Carl Otto Killand

Valgkomiteen

Ellen Johannessen

Ole Kontorp

Nils Jørgen Roberg

Revisor

Stig Bjønness Karlsen

       

Styret har følgende komiteer:

Broenkomiteen

Geir Esben Østbye

Rolf Kristensen

Rune Henningsen

Pippi Døvle Larssen

Aase Helland Volle

Yngve Seippel

Henning Lysell

Fotokomiteen

Aase Helland Volle

Pippi Døvle Larssen

Unni Heian

Yngve Seippel

Knut Henriksen

Henning Lysell

Film og videokomiteen

Inge Tenvik

Rune Henningsen

Henning Lysell

Deltager søkes

Arkivkomiteen

Rolf Kristensen

 

E-post: r-lysell@online.no
Adresse: Postboks 1
3167 Åsgårdstrand
Kart

Anno: 2000
Grasrotandelen: 996670333