Sjømannsforeningen | Åsgårdstrand Sjømannsforeningen – Åsgårdstrand
annonse

Åsgårdstrand

Oslofjordens perle

Sjømannsforeningen

Åsgårdstrands sjømannsforening er en av landets yngste sjømannsforeninger. Den ble stiftet så sent som 21. juli 1945, på tross av at Åsgårdstrand blir beskrevet som en gammel sjøfartsby.

Foreningen har siden 1949 avholdt sine møter i huset i Havnegaten, som de senere kjøpte da kommunen ønsket å selge eiendommen ( 9 mars 1960 ). Husets drift og vedlikehold er nå en av foreningens hovedoppgaver.

§ 1 FORMÅL
Åsgårdstrand Sjømannsforening, har til formål å:
a)    knytte medlemmer av sjømannstanden og andre sjøfartsinteresserte nøyere sammen ved å arrangere faste sammenkomster
b)    virke for alt som kan tjene sjømannstanden og sjøfartens interesser
c)    holde foreningens gamle eiendom, grevens Grunn nr 9, i god stand og ta vare på de historiske og antikvariske verdier

Foreningen har et tak på 90 medlemmer. De har eget Damelag med 40 medlemmer som bidrar med økonomisk hjelp til husets vedlikehold, og støtter opp om Redningsselskapet og institusjoner i nærmiljøet og kommunen.

  • Formann             Øivind Klausen
  • Nestformann      Aage Blach Ellefsen
  • Kasserer              Henning Lysell
  • Sekretær              Per Mærland
  • Styremedlem      Olav Røgeberg

Ved ønsker om å leie vårt lokale må dette gå gjennom et av våre medlemmer. Kontakt  Ken Inge Pedersen tlf. 90 62 12 80

Web side: www.sjomann.com/
Telefon: Utleie 90621280
Anno: 21. juli 1945
Grasrotandelen: 979 254 342