Årsmøte – Aasgaardstrand og omegn historielag | Åsgårdstrand Årsmøte – Aasgaardstrand og omegn historielag – Åsgårdstrand
annonse

Åsgårdstrand

Oslofjordens perle

Årsmøte – Aasgaardstrand og omegn historielag

Aasgaardstrand og omegn historielag avholder årsmøte:

Når: Torsdag 17. mars 2022 kl.18:00
Sted: Restaurant Trattoria på Rådhuset, N.C.Nielsens gate 3A.

 

SAKSLISTE

  1. Godkjenning av innkalling/saksliste.
  2. Valg av møteleder
  3. Valg av referent
  4. Valg av 2 personer til å underskrive protokollen
  5. Styrets årsberetning for 2021. Driftsregnskap og balanse. Linker under tekst
  6. Innkomne forslag fra medlemmer. Siste frist 14. mars.
  7. Styrets forslag er at medlemskontingenten forblir uforandret i 2022, kr.200,- pr. medlem
  8. Valg

Etter årsmøtet er det kaffe, kaker og utlodning.
En liten statusoppdatering med bilder av Åsgårdstrand Bymuseum.

 

Velkommen.
Styret