Årsmøte – Åsgårdstrand og omegn historielag | Åsgårdstrand Årsmøte – Åsgårdstrand og omegn historielag – Åsgårdstrand
annonse

Åsgårdstrand

Oslofjordens perle

4. mars, 2022 av Lisbeth

Årsmøte – Åsgårdstrand og omegn historielag

Aasgaardstrand og omegn historielag avholder årsmøte:

Når: Torsdag 17. mars 2022 kl.18:00
Sted: Restaurant Trattoria på Rådhuset, N.C.Nielsens gate 3A.

SAKSLISTE

 1. Godkjenning av innkalling/saksliste
 2. Valg av møteleder
 3. Valg av referent
 4. Valg av 2 personer til å underskrive protokollen
 5. Styrets årsberetning for 2021. Link under.
  Driftsregnskap og balanse 2021. Link under.
 6. Innkomne forslag fra medlemmer. Siste frist 14. mars
 7. Styrets forslag er at medlemskontingenten forblir uforandret i 2022,
  kr.200,- pr. medlem
 8. Valg

Etter årsmøtet er det kaffe, kaker og utlodning.
En liten statusoppdatering med bilder av Åsgårdstrand Bymuseum.

Link til historielagets resultatregnskap 2021

Link til historielagets Balanse 2021

Link til historielagets Årsberetning 2021

Velkommen!
Styret

Det er stengt for kommentarer.