Velforeningen – siste nytt… | Åsgårdstrand Velforeningen – siste nytt… – Åsgårdstrand
annonse

Åsgårdstrand

Oslofjordens perle

15. november, 2018 av Lisbeth

Velforeningen – siste nytt…

  • Torsdag 8. november var det et møte mellom styret i Velforeningen og representanter for alle de poliske partiene i Horten. Temaet var å gå gjennom prosessen og resultatene som har blitt av arbeidet med ny områdeplan for Åsgårdstrand. Møtet ble ledet av velforeningens leder, Jon Lea, som gikk gjennom en presentasjon
    Kommunen fikk mye skryt for en bredt anlagt og åpen prosess med mye medvirknig fra foreningene i Åsgårdstrand, og møtet ble både hyggelig og positivt. Områdeplanen vil bli behandlet i kommunestyret meget snart, og er antakelig vedtatt før jul.
  • Merking av stier og smetter.
    Det har blitt gjennomført befaring og planlegging av hvordan vi skal merke stiene og smettene i Åsgårdstrand.
    Deltakerne var Rune Nygård og Freddy Pøhner fra velforeningen, Henning Lysell fra Historielaget samt Sven-Erik Petersen fra kommunen. Vi gikk stiene som er beskrevet i velforeningens hefte, og markerte hvor vi ønsker å sette opp merker. Velforeningen har fått støtte fra Sparebankstiftelsen og fra kommunen til å dekke utgifter. Vi regner med at merkingen begynner denne vinteren. I tillegg blir det muligens et nytt oversiktskart for tilreisende, der disse stiene blir tegnet inn.

 

Legg igjen en kommentar