Åsgårdstrand Velforening – referat | Åsgårdstrand Åsgårdstrand Velforening – referat – Åsgårdstrand
annonse

Åsgårdstrand

Oslofjordens perle

8. september, 2014 av Lisbeth

Åsgårdstrand Velforening – referat

Nytt fra velforeningen:

Vedrørende utviklingsplanen:

Styret i Åsgårdstrand Velforening ønsker en bred diskusjon om utviklingen av Åsgårdstrand. Velforeningens styre har derfor utarbeidet dokumentet “Plan for videreutvikling av Åsgårdstrand”. Dokumentet påpeker en del problemstillinger, men foreslår også noen løsninger. Vi er ikke opphengt i våre egne mulige løsningsforslag, men synes det er mere konstruktivt i hvert fall å foreslå noe i stedet for bare å liste opp mulige problemer/utfordringer. Vi håper at debatten blir bedre når en diskuterer løsninger.

Avhengig av responsen på utspillet vil vi vurdere den videre prosessen. Dette kan blant annet innebær å invitere Åsgårdstrands befolkning, lag/foreninger og lokale politikere til et møte om saken.

Vi håper på å få til et bredt engasjement som får frem gode løsninger på Åsgårdstrands utfordringer.

Styret har som en start i den sammenheng invitert ordføreren til et dialogmøte. Vi tror ordføreren har mulighet til å hjelpe oss både m.h.t. løsninger og råd om hvordan vi mest hensiktsmessig går frem for å løse utfordringene.

Velforeningen oppfordrer lag/foreninger/politiske partier og enkeltpersoner til å komme med innspill til dokumentet.
Kommentarer kan legges inn på vår facebookside eller sendes på e-mail til styret@asgardstrandvel.no

Finn skisseplanen her… og referat her

 

Legg igjen en kommentar