Stoff til “Åsgårdstrand på tvers” | Åsgårdstrand Stoff til “Åsgårdstrand på tvers” – Åsgårdstrand
annonse

Åsgårdstrand

Oslofjordens perle

Stoff til “Åsgårdstrand på tvers”

Frist for innsending av materiell til neste “Åsgårdstrand på tvers”.

Fristen er satt til 12. november.

Magasinet er planlagt distribuert i uken før adventstiden starter
Send gjerne innspill til neste utgave av ÅPT.

Hilsen
Åsgårdstrand på tvers

Ståle Rydberg
redaksjonen3179(at)live.no
Tlf. 90 03 18 30