Områderegulering – info.møte | Åsgårdstrand Områderegulering – info.møte – Åsgårdstrand
annonse

Åsgårdstrand

Oslofjordens perle

Områderegulering – info.møte

Planforslag til områderegulering ligger ute på høring. I den forbindelse blir det avholdt et informasjonsmøte 

  • Mandag 14. mai fra kl 18-20 på Åsgården skole.

Her vil representanter fra Enhet for kommuneutvikling (EKU) informere om planforslaget og muligheten for å komme med innspill i høringsperioden. I den siste halvtimen vil Geir Kjellsen fra kommunalområde teknisk holde en orientering om den videre prosess omkring allaktivitetshus.

Lenke til plandokumenter på kommunens hjemmeside: https://www.horten.kommune.no/kommunalomrader/kultur-og-samfunnsutvikling/kommuneutvikling/byutvikling/asgardstrand/