Invitasjon til alle næringsdrivende i Åsgårdstrand | Åsgårdstrand Invitasjon til alle næringsdrivende i Åsgårdstrand – Åsgårdstrand
annonse

Åsgårdstrand

Oslofjordens perle

Invitasjon til alle næringsdrivende i Åsgårdstrand

Åsgårdstrand er, slik Åsgårdstrand Velforening ser det, for tiden uten noen næringsforening, handelsforening e.l. 
Vi inviterer derfor for å spørre:

Trenger vi en næringsforening i Åsgårdstrand?

Vestfold fylkeskommune og Horten kommune har vedtatt at de i de kommende årene vil satse på videreutvikling av Kunstnerbyen Åsgårdstrand, og det er grunn til å forvente en positiv økning av reiselivsrelatert utvikling i byen.

Det vil nok være størst effekter av satsningen innenfor begrepet «kulturisme»
men også for andre sektorer vil en slik satsning gi positive effekter.

For å få til et bedre samarbeid mellom de næringsdrivende i Åsgårdstrand og for å samspille konstruktivt med det offentlige tror Velforeningen at man bør organisere seg i en forening.

Vi inviterer derfor alle næringsdrivende til et møte på Grand Hotell, Åsgårdstrand

  • torsdag 24. januar kl 18:00

Velkommen!