Frist – forslag Miljøprisen | Åsgårdstrand Frist – forslag Miljøprisen – Åsgårdstrand
annonse

Åsgårdstrand

Oslofjordens perle

Frist – forslag Miljøprisen

Siden 1983 har Åsgårdstrand Velforening utdelt miljøpris i.h.t. vedtatte retningslinjer.
Med så mye positivt som skjer i vår lille by bør vi ha mange å velge blant i år!

Vi inviterer til at lag/foreninger eller enkeltpersoner sender BEGRUNNEDE forslag på e-mail til styret@asgardstrandvel.no, snarest og senest 31.12.2017.

Miljøprisens retningslinjer:

§1. Prisen kan gis til personer eller institusjoner som ved nybygg, reparasjoner og vedlikehold av eiendom søker å arbeide for opprettholdelse av kulturhistoriske tradisjoner innenfor velforeningens interesseområde.

§2. Prisen kan gis til personer som gjør eller har gjordt en spesielt stor innsats for å fremme interessen for områdets miljø, bygningsmessige og kulturhistoriske egenart.

§3. Prisen kan gis til personer eller organisasjoner som gjennom sin innsats bidrar til økt trivsel i Åsgårdstrand

§4. Styret i velforeningen fatter vedtak om prisutdelingen.
Prisen utdeles på årsmøtet.