Frist “Åsg. på tvers” | Åsgårdstrand Frist “Åsg. på tvers” – Åsgårdstrand
annonse

Åsgårdstrand

Oslofjordens perle

Frist “Åsg. på tvers”

Håper sommeren har vært fin og at du/dere kanskje har noe å dele med lesere av “Åsgårdstrand på tvers”?
Eller er det noe spennende som skjer og som bør komme på trykk i neste utgave…?
  • Planlagt distribuert er ca 15. september.
  • Materiellfrist er satt til 29. august.
  • Husk å sende bilder inn separat i GOD oppløsning.
Hilsen fra

Åsgårdstrand på tvers
Ståle Rydberg
Tlf. 90 03 18 30