Årsmøte – Stiftelsen Gamle Åsgårdstrand | Åsgårdstrand Årsmøte – Stiftelsen Gamle Åsgårdstrand – Åsgårdstrand
annonse

Åsgårdstrand

Oslofjordens perle

Årsmøte – Stiftelsen Gamle Åsgårdstrand

Sted: , Smalgangen 1A

Agenda:Kiwanis lokalet

1. Dagsorden godkjennes
2. Valg av ordstyrer og referent godkjennes
3. Valg av to medlemmer til å underskrive protokollen
4. Årsberetning leses og godkjennes
5. Regnskap og revisorrapport godkjennes
6. Endring av Stiftelsens vedtekter
7. Valg av nytt styre
8. Valg av ny valgkomité
9. Valg av revisor
10. Signering av årsmøtereferat, regnskap/revisjonsrapport

Enkel beverting.

Med vennlig hilsen
Stiftelsen Gamle Åsgårdstrand
v/ Per Ole Bjønnes (leder)