Årsmøte – Stiftelsen Gamle Åsgårdstrand | Åsgårdstrand Årsmøte – Stiftelsen Gamle Åsgårdstrand – Åsgårdstrand
annonse

Åsgårdstrand

Oslofjordens perle

Årsmøte – Stiftelsen Gamle Åsgårdstrand

Agenda

  1. Dagsorden
  2. Valg av ordstyrer
  3. Valg av to medlemmer til å underskrive protokollen
  4. Årsberetning
  5. Regnskap og revisorrapport godkjennes
  6. Valg
  7. Signering av årsmøtereferat og regnskap/revisjonsrapport

Med vennlig hilsen
Stiftelsen Gamle Åsgårdstrand