Årsmøte – Idrettsforeningen | Åsgårdstrand Årsmøte – Idrettsforeningen – Åsgårdstrand
annonse

Åsgårdstrand

Oslofjordens perle

Årsmøte – Idrettsforeningen

VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE FOR IDRETTSFORENINGEN på klubbhuset.
Hovedforeningen, Fotball & Turn.

Hold av tirsdag 19. mars kl 19.00 i neste uke.

DAGSORDEN

1. Konstituering av årsmøtet.
– Fastsettelse av stemmetall og stemmeberettige
– Valg av møteleder og referent
– Godkjenning av møteinnkalling
– Godkjenning av dagsorden

2. Årsberetninger for 2012
– Hovedforeningen
– Fotball
– Turn

KAFFE

3. Regnskap 2012
– Totalt regnskap for Foreningen
– Regnskap for banen.

4. Budsjett 2013
Totalt for foreningen.
Budsjett for banen.

5. Utmerkelser

6. Innkommene forslag

7. Valg

Eventuelle forslag må sendes styret skriftelig senest en uke før årsmøtet.

Vel møtt!