Årsmøte – Åsgårdstrand Velforening | Åsgårdstrand Årsmøte – Åsgårdstrand Velforening – Åsgårdstrand
annonse

Åsgårdstrand

Oslofjordens perle

Årsmøte – Åsgårdstrand Velforening

Alle er velkomne, men for stemmerett må medlemskontingent for 2021 være betalt (ta evt. med kvittering/bevis)

Når: Onsdag 20. april 2022 kl.18:00

Sted: ÅIFs klubbhus, Toldergata 23

 

SAKSLISTE

  1. Godkjenning av innkalling/saksliste
  2. Valg av møteleder
  3. Valg av referent
  4. Valg av 2 personer til å underskrive protokollen
  5. Styrets årsberetning for 2021 og driftsregnskap og balanse 2021.
  6. Innkomne forslag fra medlemmer. Siste frist 12. april
  7. Styrets forslag er at medlemskontingenten forblir uforandret i 2022, kr.300,- pr. medlem
  8. Valg

 

Etter årsmøtet er det medvirkningsmøte for nytt Allaktivitetshus med lag og foreninger og andre interessenter i Åsgårdstrand

Velkommen!

 

Styret