Årsmøte Åsgårdstrand Sanitetsforening | Åsgårdstrand Årsmøte Åsgårdstrand Sanitetsforening – Åsgårdstrand
annonse

Åsgårdstrand

Oslofjordens perle

Årsmøte Åsgårdstrand Sanitetsforening

Har årsmøte på Eldresenteret tirsdag 9. februar kl.18:00.

Saker til årsmøtet må være styret i hende innen 26. januar.

Utlodning og kaffe.

Alle er hjertelig velkomne!