Årsmøte – Åsgårdstrand Idrettsforening | Åsgårdstrand Årsmøte – Åsgårdstrand Idrettsforening – Åsgårdstrand
annonse

Åsgårdstrand

Oslofjordens perle

Årsmøte – Åsgårdstrand Idrettsforening

Hovedforeningen

Fotball og  Allidrett

 Onsdag 10. juni kl 19:00 på klubbhuset.

Eventuelle forslag må sendes styret skriftlig senest en uke før årsmøtet.

DAGSORDEN

 1. Konstituering av årsmøtet

  • Fastsettelse av stemmetall og stemmeberettigede
  • Valg av møteleder og referent
  • Godkjenning av møteinnkalling
  • Godkjenning av dagsorden

 2. Årsberetninger for 2019

  • Hovedforeningen
  • Fotball
  • Allidrett

  Kaffe/te + noe å bite i…

   3. Regnskap 2019

   4. Budsjett 2020

  5. Utmerkelser

  6. Innkommende forslag

  7.Valg 

 Velkommen!