Årsmøte – Aasgaardstrand og omegn historielag | Åsgårdstrand Årsmøte – Aasgaardstrand og omegn historielag – Åsgårdstrand
annonse

Åsgårdstrand

Oslofjordens perle

Årsmøte – Aasgaardstrand og omegn historielag

Når: Årsmøte onsdag den 4 mars kl.18:00
Sted: Rådhuskvartalet, bygning D

Årsmøte agenda:

  1. Valg av ordstyrer
  2. Valg av to representanter til å undertegne protokollen
  3. Årsberetning
  4. Regnskap og revisjonsberetning
  5. Valg
  6. Fremsatte forslag

Etter årsmøtet, kaffe, kaker og utlodning
Status om Åsgårdstrand Bymuseum

Foredrag:
Rune Henningsen forteller om en nylig tur til Syd-Georgia: «I farfar og Ernst Shackletons fotspor på Syd- Georgia.»

Velkommen!