Årsmøte – Åsgårdstrand julemarked | Åsgårdstrand Årsmøte – Åsgårdstrand julemarked – Åsgårdstrand
annonse

Åsgårdstrand

Oslofjordens perle

9. februar, 2024 av Lisbeth

Årsmøte – Åsgårdstrand julemarked

Innkalling til årsmøte:


Når: Tirsdag 12. mars kl. 18:00
Sted: Kiwanis lokaler i Gamle skolegården

Alle interesserte er velkommen og har stemmerett!

Agenda:
1. Godkjenning av møteinnkalling og dagsorden
2. Opptelling av antall stemmeberettigede
3. Valg av møteleder og referent
4. Årsberetning
5. Regnskap
6. Budsjett – videreføres i hht regnskap
7. Innkomne saker til årsmøtet. Forslag sendes til leder senest 1. mars – 2024
8. Valg – hele styret er på valg:
Leder, Sekretær, Kasserer, 2 Styremedlemmer, Leder for teknisk (utpekes) og Revisor

«Arbeidsgruppene» (teknisk, juleverksted, julefortellinger m.m.) velges ikke på årsmøtet.

VIKTIG! Ønsker at folk stiller opp med velvilje slik at Julemarkedet i Åsgårdstrand kan opprettholdes.

For styret
Torill Bakke Andersen (torillbakkeandersen@gmail.com)
Leder

Det er stengt for kommentarer.