Årsmøte – Åsgårdstrand Velforening | Åsgårdstrand Årsmøte – Åsgårdstrand Velforening – Åsgårdstrand
annonse

Åsgårdstrand

Oslofjordens perle

4. april, 2022 av Lisbeth

Årsmøte – Åsgårdstrand Velforening

Alle er velkomne, men for stemmerett må medlemskontingent for 2021 være betalt (ta evt. med kvittering/bevis)

Når: Onsdag 20. april 2022 kl.18:00

Sted: ÅIFs klubbhus, Toldergata 23

SAKSLISTE

1. Godkjenning av innkalling/saksliste

2. Valg av møteleder

3. Valg av referent

4. Valg av 2 personer til å underskrive protokollen

5. Styrets årsberetning for 2021 og driftsregnskap og balanse 2021.

6. Innkomne forslag fra medlemmer. Siste frist 12. april

7. Styrets forslag er at medlemskontingenten forblir uforandret i 2022, kr.300,- pr. medlem

8. Valg

Etter årsmøtet er det medvirkningsmøte for nytt Allaktivitetshus med lag og foreninger og andre interessenter i Åsgårdstrand

Velkommen!

Styret

Det er stengt for kommentarer.