Årsmøte – Magasinet Åsgårdstrand | Åsgårdstrand Årsmøte – Magasinet Åsgårdstrand – Åsgårdstrand
annonse

Åsgårdstrand

Oslofjordens perle

28. februar, 2022 av Lisbeth

Årsmøte – Magasinet Åsgårdstrand

Innkalling til årsmøte

Onsdag 23. mars 2022 kl. 18:00 i Åsgårdstrand kirke

Møtet er åpent for alle.
Det er kun betalende medlemmer 2021 som har stemmerett

KONSTITUERING

Godkjenning av innkallingen og dagsorden:

Valg av møteleder: forslag Benn Solem

Valg av referent: forslag Morten Børresen

Valg av 2 personer til å underskrive referatet – forslag:

Inge Solheim    –    Joachim Jacobsen
Husstandsmedlem –    Foreningsmedlem

Valg av tellekorps på 2 personer – forslag:               

Øivind Klausen    –     Åse Nordland

DAGSORDEN

         Styrets årsberetning 2021                                                    

2          Godkjenning av revidert årsresultat og balanse                 

3          Revisorers beretning                                                           

         Godkjenning av årets regnskap                                           

Styret foreslår at årets overskudd disponeres til fremtidig reserve ref. vedtektene §3                                                                                                

5          Budsjett for kommende år                                                   

Se over i “Revidert årsresultat og balanse”   

6          Styrets forslag til årskontingent for medlemmene                           

Styret foreslår uendret årskontingent med kr 200,- for 2022                           

7          Innkomne forslag

Forslag må sendes styret skriftlig senest 2 uker før møtedato                             

8          Valg                                                                                                                          

Sittende styre:                                                                     Valgkomiteens innstilling:  

Styreleder       Benn Solem           På valg for 1 år                           Gjenvalg                    

Nestleder        Øyvind Klausen     På valg for 2 år                           Gjenvalg                    

Sekretær         Morten Børresen  Ikke på valg__    

Kasserer          Roger Vårum         Ikke på valg__

Styremedlem  Yngve Seippel        Ikke på valg__

Styremedlem  Åse Nordland        På valg for 2 år                           Gjenvalg                    

Styremedlem  Ikke valgt i 2021   På valg for 2 år               Fullmakat til valgkom./styret

Revisorer                  

Revisor            Leif Rognes           På valg for 1 år                           Gjenvalg                    

Kritisk revisor  Eirik Stedje            På valg for 1 år                         Gjenvalg                    

Hilsen
Styret
Magasinet Åsgårdstrand
Åsgårdstrand, 23. februar 2022

Det er stengt for kommentarer.