Seniorhjelpen – | Åsgårdstrand Seniorhjelpen – – Åsgårdstrand
annonse

Åsgårdstrand

Oslofjordens perle

7. oktober, 2021 av Lisbeth

Seniorhjelpen –

Seniorhjelpen har vært rammet av Corona situasjonen, og antall utførte oppdrag har hatt en dramatisk nedgang fra 2019 til 2020 og nedgangen har fortsatt inn i 2021. I 2020 var nedgangen sammenlignet med 2019, 792 mot 1411 hjelpeoppdrag. Året 2021 hvor første halvår har gått fra 417 oppdrag i 2020 og ned til 169, i 2021.

Årsaken er sannsynlig at hjelpetrengende ikke har ønsket besøk av fremmede og unnlatt å kontakte oss for hjelp. I tillegg har vi droppet hjemmebesøk (med nærkontakt) og følgeoppdrag med egen bil fordi vi også har hatt et ansvar.
I tillegg til dette tror vi også at mange hjelpetrengende har fått bistand fra nære slektninger og venner.

Situasjonen er jo nå tilnærmet normal i hele Norge og oppdragsmengden ser ut til å øke igjen.

Våre hjelpere går ofte under navnet eldre hjelper eldre, og det er ikke til å stikke under en stol at også hjelperne pensjonerer seg når de når en viss alder.

Det er følgelig behov for kontinuerlig rekruttering av nye hjelpere, og vi henvender oss derfor til lokalbefolkningen om behovet for flere hjelpere.

Det å yte hjelp til eldre mennesker er en svært givende oppgave. I tillegg er det flere som opplever at flere hjelpeoppdrag er en fin form for mosjon. De aller fleste oppdrag varer fra 1-2 timer og utgjør 85% av totalen.

Ønsker du å bidra, benytt registreringsskjema hvor du enkelt kan velge hvilke oppdrag du er villig til å påta deg.

For ytterligere informasjon sjekk ut nettsiden seniorhjelpenhorten.no

Seniorhjelpen i Horten
Benn Solem
Styreleder      

Det er stengt for kommentarer.