Årsmøte – Åsgårdstrand Velforening | Åsgårdstrand Årsmøte – Åsgårdstrand Velforening – Åsgårdstrand
annonse

Åsgårdstrand

Oslofjordens perle

23. februar, 2020 av Lisbeth

Årsmøte – Åsgårdstrand Velforening

INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2020

Når:  Onsdag 18. mars klokken 19:00

Sted:  Grand Hotel Åsgårdstrand

SAKSLISTE

Konstituering:

  • Godkjenning av innkalling/saksliste
  • Valg av møteleder
  • Valg av 2 personer til å underskrive protokollen
  • Valg av 2 personer til tellekorps

 

1 Styrets årsberetning for 2019

2 Årsregnskap 2019 og revisors beretning

3 Forslag fra styret

   Styret foreslår årskontingent med kr 300,- pr. husstand

4 Innkomne forslag fra medlemmer

   Forslag til årsmøtet må skriftlig være styret i hende senest 2 uker før møtedato

5 Valg

6 Utdeling av miljøprisen 2019

7 Avslutning med kaffe og kaker samt foredrag av Åsgårdstrand legekontor

 

Vedlegg:

Styrets årsberetning 2019

 

Hilsen Styret

Legg igjen en kommentar