Årsmøte – Pernilles Venner | Åsgårdstrand Årsmøte – Pernilles Venner – Åsgårdstrand
annonse

Åsgårdstrand

Oslofjordens perle

7. februar, 2019 av Lisbeth

Årsmøte – Pernilles Venner

Pernilles Venner er støtteforening for Naustet pub i Åsgårdstrand

Innkalling til årsmøte 2019 og som er åpent for alle 🙂
Ta med medlemskortet for de som er medlemmer!

 

Når: Fredag 8. mars kl 18:00
Sted: Naustet pub, Åsgårdstrand

AGENDA

Registrering av stemmeberettigete medlemmer (betalt kontingent 2018)

 1. Godkjenning av innkallingen/sakslisten
 2. Valg av protokollfører
 3. Valg av 2 personer til å underskrive protokollen
 4. Fremleggelse av Fagrådets årsberetning 2018
 5. Godkjenning av årsregnskap 2018 – revisorers beretning
 6. Fastsettelse av årskontingent 2019

Fagrådet foreslår kr 100,- i årskontingent for 2019

 1. Valg: a) Fagrådets leder
 1. b) 3 Fagrådsmedlemmer
  (Fagrådet har anledning til å supplere seg selv  med inntil 6 personer)
 1. c) 2 revisorer

    Alle velges for 1 år

 1. d) Innkomne forslag

Saker til årsmøtet må fremmes skriftlig overfor Fagrådet av betalende medlemmer senest 1 uke før årsmøtet

 1. e) Valg av valgkomite inntil 3 medlemmer i 1 år

 

Valgt av årsmøtet:

Benn Solem (Fagrådets leder)
Mona Skaarnæs
Anne-Mari Lehrmann
Henrik Johannesen
    

Innvalgt av Fagrådet:

Finn Lauvli
Tom Lehrmann
Else Larsen
Bjørn Arnesen
Ann-Kristin Kreutz
Adelita Haukelidsæter

Legg igjen en kommentar