Nytt fra Velforeningen… | Åsgårdstrand Nytt fra Velforeningen… – Åsgårdstrand
annonse

Åsgårdstrand

Oslofjordens perle

24. oktober, 2018 av Lisbeth

Nytt fra Velforeningen…

Her er litt om hva som skjer:

 • Den 8. november inviterer velforeningen gruppelederne fra alle de politiske partiene i kommunestyret til en orientering om hva de har spilt inn som høringsuttalelse til den kommende områdeplanen for Åsgårdstrands sentralområde. Planen skulle vært behandlet i kommunestyremøtet i oktober, men er forsinket – antakelig til november.
 • Velforeningen har fått noen midler fra Sparebankforeningen for å merke stier og smetter i Åsgårdstrand.
  Det blir et møte her i byen med representanter fra kommunen, for å se på de mest aktuelle stiene og hvordan vi kan gjennomføre merkingen. Rune Nygård er velforeningens prosjektleder.
 • Åsgårdstrand er mere enn Munch (brev til kommunen vedr. Rådhuset):
  Den 5. september kan vi lese i Gjengangeren at kulturadministrasjonen i Horten har store planer for innredningen av rådhuset i Åsgårdstrand, og det er spennende tanker som Silje Vaadal og Torgeir Lorentzen deler med avisens lesere. Kommuneadministrasjonen ønsker å etablere et digitalt Munch-senter i Åsgårdstrand, og planene vil bli presentert for politikerne allerede 11. september. Velforeningen synes dette er interessante planer som åpenbart vil bidra til å videreutvikle kunstnerbyen Åsgårdstrand, og dette er jo et uttrykt mål i det pågående arbeidet med strategiplanen for sentrale bydel. Man tenker seg altså et digitalt opplevelsesrom i det gamle biblioteket i første etasje samtidig som bystyresalen og forrommet i andre etasje skal settes i stand slik de opprinnelig fremsto.
  Flotte planer etter vår oppfatning, men hva skal gjøres med resten bygget?Åsgårdstrand er jo mere enn Munch, så hvorfor ikke ha denne digitale presentasjonen som en integrert del av et bymuseum. Selvsagt er Munch det største trekkplasteret byen har i forhold til utvikling av turismen, men byen har da en rekke andre interessante ting fra sin lange historie som også fortjener å bli vist for et bredere publikum. Vi skal huske at Åsgårdstrand for lengst har feiret sitt 450 års jubileum, og vi har i vår midte et høyst oppegående historielag som vil være en kompetent innholdsleverandør av byens historie.
  Et bymuseum hvor den digitale formidlingen med fordel kan vises i den gamle bystyresalen
  (salen skal vel ikke stå tom og nyrestaurert?) åpner jo opp for at resten av andre etasje kan vies byens øvrige historie. Ved en slik disponering åpnes det for at byen kan få etablert et profesjonelt salgsgalleri i første etasje, og attraksjonene i etasjen over vil selvsagt virke stimulerende for besøket i galleriet. Det vil med andre ord være muligheter for å tjene noen kroner for de mange kunstnerne som bor i byen i tillegg til at det blir mulig å presentere hvilken kunstproduksjon kunstnerbyen har.
  På denne måten vil vi etablere et enda mere interessant besøksmål, og bygget vil generere penger til det høyst nødvendige vedlikeholdet som vi vet vil komme i årene fremover.
  Åsgårdstrand, 7/9-18
  Jon Lea
  Styreleder Åsgårdstrand velforening

 

Legg igjen en kommentar