Områderegulering til høring – | Åsgårdstrand Områderegulering til høring – – Åsgårdstrand
annonse

Åsgårdstrand

Oslofjordens perle

11. mai, 2018 av Lisbeth

Områderegulering til høring –

Planforslag til områderegulering ligger ute på høring. I den forbindelse blir det avholdt et informasjonsmøte 

  • Mandag 14. mai fra kl 18-20 på Åsgården skole.

Her vil representanter fra Enhet for kommuneutvikling (EKU) informere om planforslaget og muligheten for å komme med innspill i høringsperioden. I den siste halvtimen vil Geir Kjellsen fra kommunalområde teknisk holde en orientering om den videre prosess omkring allaktivitetshus.

Lenke til plandokumenter på kommunens hjemmeside: https://www.horten.kommune.no/kommunalomrader/kultur-og-samfunnsutvikling/kommuneutvikling/byutvikling/asgardstrand/ 

 

Legg igjen en kommentar