Vestfold Kollektivtrafikk – | Åsgårdstrand Vestfold Kollektivtrafikk – – Åsgårdstrand
annonse

Åsgårdstrand

Oslofjordens perle

7. mars, 2018 av Lisbeth

Vestfold Kollektivtrafikk –

Velforeningen har bedt om et møte med Vestfold Kollektivtrafikk for å diskutere hvordan busstilbudet kan bli i Åsgårdstrand. Møtet er direkte foranlediget av at VKT ønsker å flytte busstoppet for rute 02 fra snuplassen på Kjær opp til Fylkesvei 325. I tillegg ønsker vi å ta opp en del forskjellige tema som har med busstilbudet å gjøre. Både Statens vegvesen og Horten kommune vil delta i møtet.
Møtet blir 20. april, og vi i velforeningen er interessert i å ta med oss innspillog meninger fra dere som bor i Åsgårdstrand (via Facebook eller på e-mail styret@asgardstrandvel.no).

Noen hovedsaker som vi ønsker å ta opp på dette møtet:

  1. VKT’s ønske om å flytte stoppestedet for tute 02 fra snuplassen ved Kjær opp til F.v.325
  2. Rute 01 som går gjennom sentrale Åsgårdstrand bruker store busser på ca 15m. Vi ville ønske at det ble satt inn en mindre busstype på denne ruten, grunnet med at det er trangt og svingete i sentrum nedenfor torvet. Vi ønsker bedre og tryggere forhold for gående, og det kan derfor muligens bli smalere veibane.
  3. Stoppestedene langs f.v.311 gjennom sentrum av Åsgårdstrand er midlertidige. Vi vil gjerne diskutere hva endelig plassering og utforming skal bli. Vi har mottatt ønsker om busskur og en benk å sitte på mens en venter på bussen.
  4. I tråd med ønskene om å redusere bilisme og få flere til å benytte kollektivtilbud, vil vi ønske oss hyppigere bussforbindelse mot Tønsberg og Horten, for eksempel 15 minutter i stedet for dagens 30 minutter.
  5. Det er ganske stor avstand fra Grev Wedels gate til deler av Nygårdsfeltet. Kan en tenke seg å tilby en bussforbindelse (med liten buss) som kjører innom dette feltet? Også dette er for å få flere til å bruke bussen.
  6. Det mangler en bussforbindelse mellom Åsgårdstrand og Skoppum stasjon, som korresponderer med togstopp og som kan være et gunstig alternativ til å kjøre bil og parkere på Skoppum.

Legg igjen en kommentar