Miljøprisen 2017 – Åsgårdstrand | Åsgårdstrand Miljøprisen 2017 – Åsgårdstrand – Åsgårdstrand
annonse

Åsgårdstrand

Oslofjordens perle

14. mars, 2018 av Lisbeth

Miljøprisen 2017 – Åsgårdstrand

Prisen gikk denne gang til Åsgårdstrands Sanitetskvinner!

Åsgårdstrand sanitetsforening fikk tildelt miljøprisen av Åsgårdstrand velforening på årsmøte i februar. Det var  Ingrid Øverby, stand in for leder, som takket for utmerkelsen. “Vi kan være stolt av å være sanitetskvinne i Åsgårdstrand og vi har plass til flere medlemmer” var hilsen fra foreningen.

Gratulerer 🙂

 

Miljøprisens retningslinjer:

§1. Prisen kan gis til personer eller institusjoner som ved nybygg, reparasjoner og vedlikehold av eiendom søker å arbeide for opprettholdelse av kulturhistoriske tradisjoner innenfor velforeningens interesseområde.

§2. Prisen kan gis til personer som gjør eller har gjordt en spesielt stor innsats for å fremme interessen for områdets miljø, bygningsmessige og kulturhistoriske egenart.

§3. Prisen kan gis til personer eller organisasjoner som gjennom sin innsats bidrar til økt trivsel i Åsgårdstrand

§4. Styret i velforeningen fatter vedtak om prisutdelingen.

Legg igjen en kommentar