Åsgårdstrand Velforening… | Åsgårdstrand Åsgårdstrand Velforening… – Åsgårdstrand
annonse

Åsgårdstrand

Oslofjordens perle

12. mars, 2018 av Lisbeth

Åsgårdstrand Velforening…

Velforeningen har laget et notat med forslag til forbedring av fotgjengernes sikkerhet i nedre Åsgårdstrand, innenfor området for ny områdeplan.

Tdligere har Henriette Auensen tatt opp mangelen på fortau øverst i Hans Heyerdahls vei. Når en går rundt i byen og ser, så er det jo mange steder at det mangler fortau. Foreningen vil derfor lage et dokument og som blir sendt til de som arbeider med ny områdeplan. Fint om dere kan lese gjennom og kommentere før notatet blir sendt inn.

Dokumentet finner du her.

Kommentarer kan sendes på e-mail til styret@asgardstrandvel.no

 

Legg igjen en kommentar