Åpen kontordag i Rådhuskvartalet | Åsgårdstrand Åpen kontordag i Rådhuskvartalet – Åsgårdstrand
annonse

Åsgårdstrand

Oslofjordens perle

16. oktober, 2017 av Lisbeth

Åpen kontordag i Rådhuskvartalet

Tema: Områdereguleringsplan for Åsgårdstrand

Sted: kontoret (D-bygget) i Rådhuskvartalet Åsgårdstrand
Når: Onsdag 18.okt kl 14:00-19:00

 

Arbeidet med områdereguleringsplan for Åsgårdstrand er nå godt i gang. Grunnlagsarbeidet er ferdig, og nå skal selve planen utformes. Planen skal være et styringsverktøy for å styrke en helhetlig utvikling av Åsgårdstrand.

Viktige temaer i planarbeidet er:

  • Vern av Åsgårdstrands kulturhistoriske miljø
  • Utvikling av eksisterende byrom og møteplasser
  • Styrke forholdene for myke trafikanter
  • Parkering
  • Videre utvikling av Åsgårdstrand som kunstnerby

Planbeskrivelse, planbestemmelser og plankart skal nå utarbeides. Vi ønsker i den forbindelse å arrangere en åpen kontordag i Åsgårdstrand. På kontoret vil representanter fra Horten kommune være tilstede og besvare spørsmål og det vil også være muligheter til å komme med innspill til det pågående planarbeidet. Det har vært god oppslutning og engasjement i den tidlige planfasen og vi håper mange vil benytte anledningen til å komme for å slå av en prat med oss denne dagen. 

 

Vel møtt !

For informasjon ta kontakt med:

Anne Hilde Hole
Planlegger
Tlf: 330 85000 / Mobil:93622845
anne.hole@horten.kommune.no
www.horten.kommune.no

 

Legg igjen en kommentar