Åsgårdstrand Kirke – Utbygging | Åsgårdstrand Åsgårdstrand Kirke – Utbygging – Åsgårdstrand
annonse

Åsgårdstrand

Oslofjordens perle

6. september, 2017 av Lisbeth

Åsgårdstrand Kirke – Utbygging

«Solidaritet- og Støtteaksjon»

Har du solidaritet med Åsgårdstrand  Kirke og vil være en medarbeider for å realisere prosjektet, da ber vi om din støtte…

—————————–

Prosjektet:

Tilbygget reiser seg og kirkens stilform endrer seg. Samlokalisering av «Bedehuset i bakken» blir nå til et kultursenter med muligheter for mange aktiviteter og et nytt utleielokale i Åsgårdstrand.

Byggeprosjektet fikk godkjennelse på betingelse av 100% egenfinansiering fra Menighetsrådet, frivillige givere og salget av Menighetshuset. Med en kommunal lånegaranti i ryggen kunne byggeplanen igangsettes.

Støtteaksjon.

Inventar og utstyr til kjøkken og konferanserom er spesifisert egenleveranse og påtenkes dekkes av gavemidler og støtte fra lokale næringsliv og andre givere.

Vår budsjettramme for,

  • Kjøkkenutstyr etc. ca. 120.000.-
  • Konferanseutstyr, AV-lyd og bilde, datautstyr etc.  ca. 150.000.-

Økonomiutvalget jobber nå hardt med saken og henvender seg nå til Åsgårdstrand lokalt med spørsmålet om støtte/gavebidrag.

 Vi er dypt takknemlig for støttebidrag og som kan innbetales til,

Konto; 2505 02 96582, merket «delprosjekt»

Ønskes kvittering for bidraget må avsender oppgis.

Dersom gavebidraget ønskes innrapportert for skattefradrag må personnr, sendes bidragsmottaker, så ta kontakt så ordnes det greit.

Avsender for et større gavebidrag vil bli ført opp i støtteprotokollen og etter avtale bli bekjentgjort  ved en senere anledning.

 

Spørsmål om saken kan rettes til,

Erik Gundersen, mob. 90624493  eller «egunde2@broadpark.no»

Åsg-Kirke

 

Legg igjen en kommentar