Lyst til å hjelpe til i seniorhjelpen? | Åsgårdstrand Lyst til å hjelpe til i seniorhjelpen? – Åsgårdstrand
annonse

Åsgårdstrand

Oslofjordens perle

8. februar, 2017 av Lisbeth

Lyst til å hjelpe til i seniorhjelpen?

Seniorhjelpen ble for over 25 år siden stiftet av en rekke frivillige lag og foreninger i Horten/Borre, og både tillitsvalgte og hjelpere ble i hovedsak rekruttert fra disse stifterne.

I løpet av de siste 10 årene har dette endret seg betraktelig, og de må i dag selv sørge for rekruttering av både hjelpere og styremedlemmer.

Til det kommende årsmøtet den 2. mars håpes det igjen at det skal være mulig å få rekruttert blant støttemedlemmer, og at noen vil melde seg til styreplass.

Det er 2 styreplasser som nå blir tomme – den ene for 2 år og den andre for 1 år.
Til orientering oversendes instruks som er utarbeidet for styrets medlemmer, og de 2 ledige posisjoner er markert med rød skrift.

Det sittende styret har gjort vedtak om at det skal forsøkes å få til en foryngelse i styret, og det er derfor ønskelig med styremedlemmer som helst er under 67 år (intet galt med eldre folk, men de er altså allerede overrepresentert i styret).

Ytterligere opplysninger kan innhentes på hjemmesiden under adressen SeniorhjelpeniHorten.no

Ta kontakt med:
Seniorhjelpen i Horten
Benn Solem
Valgkomiteens leder
Mob. 922 56 749

Legg igjen en kommentar