Åsgårdstrand Velforening – | Åsgårdstrand Åsgårdstrand Velforening – – Åsgårdstrand
annonse

Åsgårdstrand

Oslofjordens perle

7. februar, 2017 av Lisbeth

Åsgårdstrand Velforening –

Forslag til endringer i velforeningens vedtekter:

Til årsmøte 15. februar kl. 19:00 vil styret foreslå noen endringer i vedtektene for velforeningen. (klikk her for å laste ned utkast ny revisjon).
Endringene er som følger:

  • Paragraf 3, styrets sammensetning: forslag om at kasserer og sekretær velges på årsmøtet.
    Begrunnelse: det har noen ganger vært problemer med å få til et fullt fungerende styre med den gamle ordningen ( at disse funksjonene fordeles på første styremøte).
  • Paragraf 4. styrets oppgaver. Endringen er at henvisning til nestleder tas ut.
    Begrunnelse: Nestledferfunksjonen har ikke vært i bruk på lenge.
  • Paragraf 5. Årsmøtet. Endring: Presisering av de som har stemmerett er alle som har betalt kontingent i foregående kalenderår.
    Begrunnelse: Foreningen sender ikke ut kontingentregninger før etter årsmøtet.

vedtekter

Legg igjen en kommentar