MILJØPRISEN 2016 | Åsgårdstrand MILJØPRISEN 2016 – Åsgårdstrand
annonse

Åsgårdstrand

Oslofjordens perle

15. september, 2016 av Lisbeth

MILJØPRISEN 2016

Siden 1983 har Åsgårdstrand Velforening utdelt miljøpris i.h.t. vedtatte retningslinjer.
Så mye positivt som skjer i vår lille by bør vi ha mange å velge blant i år.

Vi inviterer til at lag/foreninger eller enkeltpersoner sender BEGRUNNEDE forslag til ‘styret(att)asgardstrandvel.no, snarest og senest 15. januar 2017. Oversikt over tidligere vinnere står listet under.

Miljøprisens retningslinjer ;

§1.
Prisen kan gis til personer eller institusjoner som ved nybygg, reparasjoner og vedlikehold av eiendom søker å arbeide for opprettholdelse av kulturhistoriske tradisjoner innenfor velforeningens interesseområde.

§2.
Prisen kan gis til personer som gjør eller har gjordt en spesielt stor innsats for å fremme interessen for områdets miljø, bygningsmessige og kulturhistoriske egenart.

§3.
Prisen kan gis til personer eller organisasjoner som gjennom sin innsats bidrar til økt trivsel i Åsgårdstrand

§4.
Styret i velforeningen fatter vedtak om prisutdelingen. Prisen utdeles på årsmøtet.

for styret Åsgårdstrand Velforening
Freddy Pøhner

miljoprisen

Legg igjen en kommentar