Har du drone? | Åsgårdstrand Har du drone? – Åsgårdstrand
annonse

Åsgårdstrand

Oslofjordens perle

16. juni, 2016 av Lisbeth

Har du drone?

Her er litt om lover og regler:

All flyging må skje på en hensynsfull måte som ikke utsetter luftfartøy, personer, fugler, dyr eller eiendom for risiko for skade eller for øvrig er til sjenanse for allmennheten.

Luftfartøyet må til enhver tid være godt synlig for den som fører det. Når du flyr skal du holdes deg innenfor nødvendige sikkerhetsavstander. Det er ikke tillatt å fly høyere enn 120 meter over bakken eller vannet, og du kan ikke fly nærmere enn 150 meter fra folkeansamlinger med mer enn 100 personer.

Det er heller ikke lov å fly nærmere enn 50 meter fra andre mennesker, kjøretøy eller bygninger som ikke er under pilotens eller fartøysjefens kontroll. Dette innebærer at personer, eller eiere av kjøretøy eller bygninger, kan samtykke til at flygingen skjer nærmere enn 50 meter. Det er fastsatt egne sikkerhetsavstander for fartøy som veier 250 gram eller mindre.

Når fartøyet er så lite kan du fly innenfor synsrekkevidde (VLOS), utvidet synsrekkevidde (EVLOS) eller utenfor synsrekkevidde (BLOS), men ikke høyere enn 50 meter over bakken eller vannet. Sikkerhetsavstandene til personer, kjøretøy og bygninger gjelder ikke. Også denne flygingen skal skje på en hensynsfull måte overfor andre.

Les mer på Luftfartstilsynet her

Luftfartstilsynet har sendt på høring et utkast til en nasjonal forskrift om luftfartøy uten fører om bord, såkalte droner.
Les utkastet her (PDF).

drone2

Legg igjen en kommentar