Nedleggelse av busstopp i Åsg. sentrum | Åsgårdstrand Nedleggelse av busstopp i Åsg. sentrum – Åsgårdstrand
annonse

Åsgårdstrand

Oslofjordens perle

9. februar, 2016 av Lisbeth

Nedleggelse av busstopp i Åsg. sentrum

Velforeningen sendte en epost til Vestfold Kollektivtrafikk og ba om et møte for å diskutere en evt. løsning for busstopp i sentrum og før den varslede ruteendringen i slutten av denne måneden.

Svaret kan leses under, og det er nå klart at VKT kommer til å gjennomføre ruteendringen, som medfører at busstopp i Åsgårdstrand sentrum forsvinner, i hvert fall foreløpig…

 

Svar fra VKT:

VKT legger om rutetraséen for rute 01 i Åsgårdstrand 29. februar i år.

Som nevnt tidligere er grunnlaget for traséendring basert på flere forhold og så langt VKT kjenner til er det ikke fremkommet nye momenter som gjør at vi ikke skal gjennomføre omleggingen som planlagt. I forhold til deres ønske om å få etablert holdeplasser i Åsgårdstrand sentrum er VKT positive til å gå i en videre dialog om det er ønskelig. Send gjerne deres innspill skriftlig til oss. I forhold til en eventuell opprettelse av holdeplasser vil det være hensiktsmessig for velforeningen å kontakte Statens vegvesen som er ansvarlig for infrastruktur langs FV 311. Som redegjort for tidligere støtter VKT en oppretting av holdeplasser i området v/bakketoppen i S-svingen eller i nærhet av denne. VKT har allerede brakt dette ønsket til Statens vegvesen og således gjort veiholder oppmerksom på forholdet.

Med vennlig hilsen
Vestfold Kollektivtrafikk AS
Lars Sandnes
Driftsleder

Legg igjen en kommentar