Høringsutkast og Kommuneplanens samfunnsdel | Åsgårdstrand Høringsutkast og Kommuneplanens samfunnsdel – Åsgårdstrand
annonse

Åsgårdstrand

Oslofjordens perle

30. april, 2015 av Lisbeth

Høringsutkast og Kommuneplanens samfunnsdel

Onsdag 29. april avholdt Velforeningen et åpent møte på Åsgården skole, for å diskutere Horten Kommunes kommuneplan, som er under revisjon.
Hovedvekten var selvsagt på saker som gjelder Åsgårdstrand.
Nanne Roseng presenterte Velforeningens utkast til høringssvar til samfunnsdelen av planen. Vi har fått utsatt svarfristen slik at det er mulig å komme med innspill til velforeningen frem til lørdag 2. mai. Innspill kan gjøres på Facebook, eller du kan sende epost.

Tore Rolf Lund presenterte så arealdelen av kommuneplanen, som er på høring frem til 20. mai.
Det ble en frisk debatt etter hans innlegg. Velforeningen vil undersøke hva folk i Åsgårdstrand mener ved å forsøke seg på et spørreskjema på internett, for så å formulere et innspill til planen.
Det var svært godt oppmøte, amfiet på skolen var helt fullt, pluss noen stoler på gulvet. Så vi anslår at det var ca. 90 personer tilstede.

 

Kommuneplan

Legg igjen en kommentar