Miljøprisen 2014 – Åsgårdstrand | Åsgårdstrand Miljøprisen 2014 – Åsgårdstrand – Åsgårdstrand
annonse

Åsgårdstrand

Oslofjordens perle

23. januar, 2015 av Lisbeth

Miljøprisen 2014 – Åsgårdstrand

Styret i Åsgårdstrand Velforening ønsker forslag til kandidater til Miljøprisen.
Begrunn hvorfor du ønsker den utvalgte bør få prisen…

Frist senest 10.februar.
Forslag sendes på e-mail til styret(att)asgardstrandvel.no.

 

§1.    Prisen kan gis til personer eller institusjoner som ved nybygg, reparasjoner og vedlikehold av eiendom søker å arbeide for opprettholdelse av kulturhistoriske tradisjoner innenfor velforeningens interesseområde.

 §2.   Prisen kan gis til personer som gjør eller har gjordt en spesielt stor innsats for å fremme interessen for områdets miljø, bygningsmessige og kulturhistoriske egenart.

§3.  Prisen kan gis til personer eller organisasjoner som gjennom sin innsats bidrar til økt trivsel i Åsgårdstrand.

 §4.   Styret i velforeningen fatter vedtak om prisutdelingen.

Prisen utdeles på årsmøtet 19. februar kl. 19:00.

 

Vennlig hilsen
Åsgårdstrand Velforening

 

Legg igjen en kommentar