Åsgårdstrand kirke | Åsgårdstrand Åsgårdstrand kirke – Åsgårdstrand
annonse

Åsgårdstrand

Oslofjordens perle

10. juni, 2014 av Lisbeth

Åsgårdstrand kirke

Kirken vår – 45 år i mai 2014!
Åsgårdstrand kirke stod ferdig og ble innviet 26. mai 1969, altså for 45 år siden. Historien forteller at det tok 70 år å bli enige om hvor og hva slags kirkehus folk ønsket seg. Mangel på enighet den gang var nok på flere plan. Det er neppe uenighet om at Åsgårdstrand kirke i disse 45 år har vært et godt samlingspunkt for mange og med en berikende kulturrolle. En aktiv kirke i 45 år skal markeres med festgudstjeneste søndag 15. juni.

En ny tid for kirken.
Menighetsrådet har sett behovet og ønsker en funksjonell kirke for framtiden.

Visjon er:  «Kirken vår – et kulturhus for de fleste- og anvendelig til enhver tid»

Biskopen i Tunsberg uttrykker at en ny tid trenger nye arbeidsmuligheter.
Menighetsrådet gjorde et strategisk grep i 2009 og vedtok at kirken og menighetshuset bør samlokaliseres for å møte morgendagens utforinger. Det var enighet om at menighetshuset selges og en prosjektplan ble utarbeidet for nytt tilbygg til kirken med moderne fasiliteter.

Utvidelse av kirken.
Mange i Åsgårdstrand har nå fått med seg at planene for tilbygget er kommet langt. Forprosjektet med tegninger er behandlet i Horten kommune og det er gitt rammegodkjennelse for prosjektet. Kirken får ny romslig vestibyle og toaletter, stort funksjonelt kjøkken, to rom for møter og konferanser. De skal installeres med moderne AV-lyd og bilde og med mulighet for overføring fra kirkerommet. Tilbygget blir et godt tilbud til kulturvirksomhet og utleie i vårt lokalmiljø.

«Kirken vår skal være en verdi- og kulturbærer og ha en aktiv samfunnsbyggende rolle»

Et kostnadsløft
Et aksjonsutvalg har i noe tid arbeidet med finansiering. Det ble satt en målsetting om å skaffe kr. 1 mill. til egenkapitalen fra næringsliv og private givere. Prosjektet har fått mye og bra respons og det arbeides fortsatt med å få finansieringsplanen i boks. Så langt er 80% nå finansiert. Faste giveravtaler bidrar med ca. kr. 7000.- pr. mnd. Næringsdrivende lokalt er blitt utfordret og har bidratt så langt med ca. kr.70000.- Aksjonen trenger flere aktive givere.

Finansieringsplanen ble justert for 2013-kroner og det totale kostnadsanslag er på ca. kr. 5,2 mill. Egenkapitalen omfatter salg av menighetshuset, tidligere fondsmidler i bank og innsamlede gavemidler. Det arbeides altså med å dekke inn ca. 1,4 mill. ved eventuelt som topplån.
De innsamlede gavemidler er kommet opp i ca. kr 800.000.- og det mangler litt på den målsettingen som ble satt. Finansieringsplanen ble sist høst godkjent i menighetsrådet og er oversendt Horten kirkelige Fellesråd som er har det formelle bygge ansvaret.

45-års markering
Det tok tid å bygge kirken og det tar tid å utvide den. Mange instanser kommer inn i bildet når et offentlig tiltak skal planlegges. Året 2014 blir et år for trippel markering. 200 år for grunnloven – 45 år siden innvielsen 26. mai 1969 – og det kan bli byggestart for utvidelse av Åsgårdstrand kirke.

45-år og nye Åsgårdstrand kirke vil bli markert med konsert og festgudstjeneste i helgen 14. -15. juni. På lørdagen skal kirkens barnekor med hjelp av Horten kirkekor og ÅRM- revymusikkteateret framføre «Det gode Landet» av Eivind Skeie og på søndag blir festgudstjeneste med fungerende biskop David Gjerp.

Dette vil bli en skikkelig kirkebursdag med kake og flagg og selvsagt med anledning til kollekt/aksjonsgaver.

 

Hele Åsgårdstrand ønskes velkommen – så følg med på annonse som kommer i morgen!

Legg igjen en kommentar