Høye trær i badeparken! | Åsgårdstrand Høye trær i badeparken! – Åsgårdstrand
annonse

Åsgårdstrand

Oslofjordens perle

16. august, 2013 av Lisbeth

Høye trær i badeparken!

Åsgårdstrand Velforening har mottatt en kopi av brev til Horten kommune fra en ivrig bruker av badeparken, og som er bekymet for høyden på trærne i badeparken.

Personen skriver som følger:

Det er en stor gruppe med svært høye, gamle trær i badeparken. Disse gamle trærne er nå så høye at det vil få store konsekvenser både for mennesker, trafikk og nærliggende hus, dersom et av disse skulle knekke ifm sterk vind e.l.. Jeg vil anmode kommunen om å sjekke trærne ift sykdom m.m., så ikke det forårsaker en ulykke. I tillegg er det to mindre trær ved den nyetablerte lekeplassen + en rekke trær ute ved badehuset.

Det er svært viktig at disse trærne, som ble plantet for i overkant av 30 år siden, holdes nede fordi de nå er i ferd med å ta all sol i badeparken.
– lekeplassen; hele dette området er i ferd med å bli skyggelagt da de to trærne er i ferd med å vokse seg altfor store i tillegg til den store, gamle tregruppen.
– trærne ved badehuset og kiosken må også holdes nede, slik at det ikke tar solen fra hele det området.

Situasjonen nå er at store deler av badeparken er i ferd med å bli skyggelagt. Det er uheldig for alle badegjestene som er på stranden, barna som leker på lekeapparatene og for oss som liker å bruke badeparken til rekerasjonsformål.

Undertegnede vil derfor be om at Horten kommune påser at trærne ikke vokser ytterligere.

—————-

Åsgårdstrand Velforening stiller seg bak og er enig i brevet som er sendt.

Dugnad_badeparken_2011

Legg igjen en kommentar