Sanitetsforening medl.møte | Åsgårdstrand Sanitetsforening medl.møte – Åsgårdstrand
annonse

Åsgårdstrand

Oslofjordens perle

Sanitetsforening medl.møte

Åsgårdstrand sanitetsforening har møte på Eldresenteret tirsdag 8. mai kl 18:00.
Enhetsleder på Åsgårdstrand sykehjem, Vibeke Kristiansen, orienterer om samhandlingsreformen.
Enkel bevertning og loddsalg.
Alle vel møtt!