Årmøte – Åsgårdstrand Velforening | Åsgårdstrand Årmøte – Åsgårdstrand Velforening – Åsgårdstrand
annonse

Åsgårdstrand

Oslofjordens perle

Årmøte – Åsgårdstrand Velforening

INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2019

Når:  onsdag 6. mars kl 18:00
Sted: Sidebygningen rådhuskvartalet (tidl. Galleri Roseng)

Agenda:

 • Godkjenning av innkalling til årsmøte
  Valg av møteleder
  Valg av 2 personer til å underskrive protokollen
  Valg av 2 personer til tellekorps
 • Styrets årsberetning for 2018
 • Regnskap 2018 og revisjonsberetning
 • Forslag fra styret
  Styret foreslår uendret årskontingent med kr 250,- pr. husstand
  4 Innkomne forslag fra medlemmer
  Forslag til årsmøtet må skriftlig være styret i hende
  senest 2 uker før møtedato som er 20/2.
 • Valg
 • Utdeling av miljøprisen 2018
 • Avslutning av den formelle del av møtet

Styret