Åsgårdstrand Velforenings miljøpris 2023 | Åsgårdstrand Åsgårdstrand Velforenings miljøpris 2023 – Åsgårdstrand
annonse

Åsgårdstrand

Oslofjordens perle

20. desember, 2023 av Lisbeth

Åsgårdstrand Velforenings miljøpris 2023

Kandidater til “Åsgårdstrand Velforenings miljøpris” 2023 søkes!

Denne prisen er dekorert høyt i lokalsamfunnet, og deles ut etter følgende vedtekter :

• personer/institusjoner som ved nybygg, reparasjoner og vedlikehold av eiendom søker å arbeide for opprettholdelse av kulturhistoriske tradisjoner innen velforeningens interesseområde

• personer som gjør eller har gjort en spesielt stor innsats for å fremme interessen for områdets miljø, bygningsmessige og kulturhistoriske egenart

• personer eller organisasjoner som gjennom sin innsats bidrar til øket trivsel i Åsgårdstrand

Kandidater for miljøprisen 2023 kan sendes pr. e-post til styret@asgardstrandvel.no eller ved å ta kontakt med Åsgårdstrand Velforening innen 31. desember 2023.

Mottaker av prisen presenteres på Velforeningens årsmøte i februar.

Det er stengt for kommentarer.