Allaktivitetshus og barnehage i Åsgårdstrand – Innspill fra lag og foreninger | Åsgårdstrand Allaktivitetshus og barnehage i Åsgårdstrand – Innspill fra lag og foreninger – Åsgårdstrand
annonse

Åsgårdstrand

Oslofjordens perle

27. oktober, 2022 av Lisbeth

Allaktivitetshus og barnehage i Åsgårdstrand – Innspill fra lag og foreninger

I brev sendt til Horten kommune 23. oktober fra Åsgårdstrand Velforening (PDF, 154 kB)

Horten kommune
Att: Håkon N. Stamgård
Åsgårdstrand 23. oktober 2022


Allaktivitetshus og barnehage i Åsgårdstrand – Innspill fra lag og foreninger

Lag og foreninger og Åsgårdstrand Velforening takker for fått mulighet til å delta videre i arbeid med Allaktivitetshus og barnehage i Åsgårdstrand. Saken har gått raskt fram i høst med flere brukermøter med kommunen og deres konsulenter. Vi har hatt en drøy uke på å komme med våre vurderinger etter at rom- og funksjonsprogram med faktiske arealer ble oversendt 15. oktober. Basert på kort tid har vi ikke hatt mulighet til å gå gjennom og diskutere dette i plenum og detalj, og videre optimaliseringer er helt sikkert mulig å komme fram til. Vi vil beskrive noe omkring de alternativene som er framlagt.


Alternativene som presentert i alternativ 3 og 4 er uakseptable, både på bakgrunn av beliggenhet av barnehage i Lønneveien og den nedhøvling av arealer som stilles til rådighet for lag og foreninger; Det er ganske lenger ikke et Allaktivitetshus, og er ikke alternativer som har noe forståelse eller støtte i Åsgårdstrands foreningsliv. Det må være helt uaktuelt å legge en barnehage i et boligområde med manglende muligheter for å skape gode trafikksikre løsninger for barna som bor i området, samt elevene som skal gå og sykle til Åsgården barneskole. I tillegg så vil en stor barnehage her legge beslag på relativt store arealer som i dag disponeres av Åsgården skole. Trafikk og parkering er ikke hensyntatt i det arealbehovet som skissert, og vil nødvendigvis gå ytterligere på bekostning av skolens uteareal. Skolen har i dag en del færre elever enn den er dimensjonert for, men om noen år kan dette være endret og da vil det være utrolig kortsiktig at skolegården ikke er stor nok. Et økende elevtall vil antagelig også medføre økt press på barnehagen, og da ligger altså både skole og barnehage uten muligheter for utvidelser.


Alternativene 1A og 1B er de som ligger tettest opp til den vedtatte løsningen fra i våres. 1B blir det
opplagte alternativ da det gir større areal med lavere nettokostnader, som følge av at det utløses større
spillemAlternativene 1A og 1B er de som ligger tettest opp til den vedtatte løsningen fra i våres. 1B blir det opplagte alternativ da det gir større areal med lavere nettokostnader, som følge av at det utløses større spillemidler.

Alternativ 2B inneholder en idrettshall av enklere type. Med den fantastiske utvikling vi ser idrettsforeningen har i dag, så er det opplagt at forholdene må legges til rette med en skikkelig hall. Det selvsagte valget må derfor være at det at det må bygges en full idrettshall, slik som det alltid har ligget inne i Allaktivitetshuset prosjektet tidligere. Det er derfor uaktuelt for alle lag og foreninger å gå for alternativ 2B. Når det skal vektes mellom alternativ 1B og 2A så er de ulike lag og foreninger ganske enige i fordeler og ulemper, men delt i konklusjon om alternativ 1B eller 2A er best. Det som har talt for alternativ 1B er at dette er det mest komplette alternativet med rom- og funksjonsprogram som er nær identisk med det som ble vedtatt i våres. Her er også kultur og idrett samlet under samme tak med de positive synergier som kan komme ut av det. For 2A er det en fordel at volumet av bygningsmassen for et bygg mot Spettåsveien blir noe redusert av hensyn til naboene, både eksisterende og de nye i Trysilhus prosjektet. Det er også en del forhold som blir enklere lydmessig når kulturen og idretten skilles, både i inngangsparti og mellom rom. Kulturen får også mulighet til å kunne bruke friområdet i Bakkeåsen når det ligger rett utenfor døra. Barnehagen vil også særdeles lett få tilgang til større arealer når disse ligger vegg-i-vegg. Det at arealer sambruks mellom barnehage og frivilligheten kan være en berikelse for begge parter, og naturlig nok gunstig for prosjektets økonomi og fleksibilitet.


Lag og foreningers valg av alternativene er til slutt som følger:

• Julemarkedet i Åsgårdstrand – alternativ 1B
• Sanitetsforeningen – alternativ 1B
• Kiwanis – alternativ 1B
• Åsgården skolekorps – alternativ 2A
• Åsgårdstrand Frivillige Byorkester – alternativ 2A
• Åsgårdstrand Velforening – alternativ 2A


ÅIF, som i dag er den desidert største aktøren blant lagene i Åsgårdstrand i dag, lager sin egen innstilling som foreligger i eget oversendt dokument – ÅIF landet på alternativ 1B.

I alternativ 2A tror Velforeningen at det kan være mulig å sjonglere noe med arealene mellom barnehage/kultur og idrettsbygg i en optimaliseringsfase når rom- og funksjonsprogrammet gjennomgås i detalj.

Vi ser at det er kommet en ganske komplett finansieringsplan på plass. Det er viktig og bra, og gir det rette beslutningsgrunnlaget for hva de faktiske (netto) kostnadene blir for kommunen. Det er hyggelig å

Vi ser at det er kommet en ganske komplett finansieringsplan på plass. Det er viktig og bra, og gir det rette beslutningsgrunnlaget for hva de faktiske (netto) kostnadene blir for kommunen. Det er hyggelig å registrere at alle alternativene har nettokostnader som ligger godt under 176 MNOK. Vi savner imidlertid to poster som bør komme med:

• Salg av barnehagetomt i Riddervoldsvei. Råverdi av denne ca. 910 m2 store tomen anslås til et
sted mellom 2,5 til 3 MNOK (men dette avgjøres jo ved salg på det åpne markedet)
• Gamle Vellet i Kayes gate – salgspris her var rundt 3 MNOK da dette ble solgt rundt 2012.

Vi ser fram til den videre framdriften i saken og at videre prosjektering kan fortsette.
Lag og foreninger i Åsgårdstrand stiller seg naturligvis til rådighet for videre arbeid med prosjektet.

Skulle det være spørsmål eller uklarheter så ta kontakt med oss.

Med vennlig hilsen
Åsgårdstrand Velforening
v/ Lars Joachim Jacobsen

Det er stengt for kommentarer.