Magasinet Åsgårdstrand | Åsgårdstrand Magasinet Åsgårdstrand – Åsgårdstrand
annonse

Åsgårdstrand

Oslofjordens perle

2. august, 2021 av Lisbeth

Magasinet Åsgårdstrand

Magasinet Åsgårdstrand har nå blitt en realitet! Riktignok er ikke første utgave gått i trykken ennå, men etter at mer enn 200 husstander og rundt 15 foreninger i Åsgårdstrand har gått inn som betalende
medeiere, er betingelsene for oppstarten ivaretatt.

Den 20. juli ble stiftelsesmøtet formeldt avholdt, organisasjon etablert og som styreleder er Benn Solem valgt. Det var Åsgårdstrand Velforening var
initiativtaker til opprettelsen av Magasinet Åsgårdstrand.

Det var et stort savn av en lokal publikasjon etter at «Åsgårdstrand på tvers» ble nedlagt ved årsslutt 2019. Magasinet Åsgårdstrand (MÅ) vil være gratis og inneholde lokalt stoff fra foreningslivet og annet lokalt
stoff som har interesse for, eller berører, de som har tilknytning til byen. I tillegg til økonomisk bidrag fra medeierne vil MÅ hente inntekter til sin drift ved hjelp av reklameannonser. Et eventuelt overskudd vil
tilbakebetales til de medeiende foreningene i Åsgårdstrand, og MÅ vil således aldri sitte igjen med et overskudd.

Opplaget er planlagt til rundt 1500 eksemplarer og gis ut til alle husstander i Åsgårdstrand, samt legges ut på i forretninger og møteplasser i byen. Det er planlagt med fire utgaver i året.

Åsgårdstrand Velforening ser med svært stor glede at Magasinet Åsgårdstrand har blitt en realitet – gratis til alle husstander og besøkende i byen. Første utgave er planlagt som julenummer, dvs. ganske nøyaktig 2
år siden forrige gang vi i Åsgårdstrand hadde gleden av en kvartalsvis orientering om hva som rører seg i vår lille by.

Vi tror Magasinet Åsgårdstrand blir til både nytte og hygge!

Åsgårdstrand 29. juli 2021
Lars Joachim Jacobsen
Styremedlem Åsgårdstrand Velforening

Det er stengt for kommentarer.