Åsgårdstrand Miljøpris – 2020 | Åsgårdstrand Åsgårdstrand Miljøpris – 2020 – Åsgårdstrand
annonse

Åsgårdstrand

Oslofjordens perle

6. mars, 2021 av Lisbeth

Åsgårdstrand Miljøpris – 2020

Prisen deles ut etter nedfelte og paragraferte retningslinjer og statutter. Det var nok igjen paragraf §3 som var utslagsgivende for årets pris. Den lyder: «Prisen kan gis til personer eller organisasjoner som gjennom sin innsats bidrar til øket trivsel i Åsgårdstrand».

Onsdag den 3. mars, i en noe disig vinteraften, samlet Åsgårdstrand Velforening sine gode styremedlemmer til en avslutting av det virtuelle årsmøte i ærverdige Åsgårdstrand Seilforenings lokaler. Efter brygging av nytrukket kaffe og andre tradisjonelle årsmøte-gjøremål, ble det gjort klart for kveldens høydepunkt, å foreta utdelingen av Åsgårdstrands Miljøpris for året 2020.
Denne prisen henger høyt i lokalsamfunnet og har en lang historie med rundt 25 fremragende mottagere av prisen opp gjennom årene. I tillegg til heder og ære, består Miljøprisen av en flott planket som kan settes opp hos mottakers hus eller lokale.

Miljøprisen for 2020 ble så tildelt vår kjære Åsgårdstrand Idrettsforening, eller ÅIF på folkemunne, for deres fremragende innsatts med å utvikle spesielt Allidretten i lokalmiljøet. Allidretten i Åsgårdstrand ble startet opp høsten 2018 og er et spennende tilbud for barn fra 4 – 13 år. Målet er at barna skal få prøve ulike idretter og forskjellige aktiviteter i trygge omgivelser sammen med vennene sine. Dette er blitt et veldig populært tilbud, er vært profesjonelt gjennomført og aktivitetene er variert. Det gir definitivt økt trivsel blant mange i badebyen. På plaketten sto det:
«Idrettsforeningen har de siste årene satset bevisst på å øke bredden i sin
aktivitet gjennom satsing på all-idrett, under mottoet «flest mulig – lengst mulig»,
og med bred inkludering av barn og unge. All-idrett i Åsgårdstrand omfatter
mange idrettsgrener, som ski, skøyter, lek, turn, fri-idrett, ballspill, svømming,
seiling, slyngetrening og flere.
All-idrett i Åsgårdstrand har fått stor oppslutning og er viktig for trivsel og helse i nærmiljøet».

Prisen ble overrakt av Velforeningens styreleder Jon A. Lea og det ble holdt en ærlig og god tale for styrets begrunnelse for årets miljøpris, samt en stor takk til mottakerne for deres og hele ÅIF og ikke minst deres støttespillere sin innsatts. Allaktiviteten har nå kanskje rekordhøy deltagelse fra flere årskull i kunstnerbyen og måten dette gjennomføres på har vekket interesse også på nasjonalt plan.
Til å motta prisen, stilte styret for ÅIF med Ragnhild Kvarberget og Stian Nilsen. Det rapporteres at alle holdt diskret avstand under selve seremonien. Mottagerne takket godt for prisen og takket også på vegne av alle de lag og organisasjoner som for eksempel seilforeningen som hjelper til med gjennomføringen av Allidretten. Vi håper det gode arbeidet fortsetter og med ny allaktivitetshall i Åsgårdstrand, kanskje får enda flere muligheter til utvikling fremover. Kort applaus fulgte med godt spritvaskede hender.
Neste miljøpris for 2021 skal deles ut ved neste årsmøtet tidlig 2022. Det er med håp i snøret at det kan gjøres i følge tradisjonene, personlig oppmøte, kaffe og kaker på velforeningens neste årsmøte. Nye forslag til Miljøprisen for 2021 ønskes og kan sendes Velforeningens styre.

Det er stengt for kommentarer.